Trolley 5 Brewpub Instagram Stats & Analytics Dashboard

Trolley 5 Brewpub Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 08:36:12Đang tính toán
Tổng số đăng ký14.25N
Chú ý1N
Bài viết2.22N
Xếp hạng toàn cầu
2,098,197th (Top 32.6%)
Sao điểm Nox
1.08
Nên suy nghĩ thêm(Top 66.0%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
52 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Trolley 5 Brewpub Daily Followers (1 năm gần đây)
Trolley 5 Brewpub Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Trolley 5 Brewpub Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Trolley 5 Brewpub @Trolley 5 Brewpub
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Brewpub Born & Raised in Calgary Focused on brewing high quality local beers with a passion for bringing the community together over great beer & food