Trijicon, Inc. Instagram Stats & Analytics Dashboard

Trijicon, Inc. Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-10 15:12:50Đang tính toán
Tổng số đăng ký693.06N
Chú ý485
Bài viết2.22N
Xếp hạng toàn cầu
57,627th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.17
Nên suy nghĩ thêm(Top 37.8%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
5.92N 62
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Trijicon, Inc. Daily Followers (1 năm gần đây)
Trijicon, Inc. Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Trijicon, Inc. Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác