Treizy Instagram Stats & Analytics Dashboard

Treizy Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-30 17:26:41Đang tính toán
Tổng số đăng ký59.81N
Chú ý186
Bài viết26
Xếp hạng toàn cầu
289,912th (Top 12.9%)
Sao điểm Nox
1.99
Nên suy nghĩ thêm(Top 43.3%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
446 32
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Treizy Daily Followers (1 năm gần đây)
Treizy Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Treizy Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Treizy @Treizy
Quốc gia Tây Ban Nha
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
#CLIMAX EP COMING 🔜 Livining one day at time