Travis Jay Instagram Stats & Analytics Dashboard

Travis Jay Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-15 21:57:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký8.11N
Chú ý778
Bài viết240
Xếp hạng toàn cầu
910,176th (Top 33.0%)
Sao điểm Nox
1.03
Nên suy nghĩ thêm(Top 60.3%)
tỷ lệ tương tác
2.2%
166 12
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Travis Jay Daily Followers (1 năm gần đây)
Travis Jay Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Travis Jay Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Travis Jay @Travis Jay
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Comedian - Actor - Writer Twitter: @travisjayent Podcast 🥊@theundefeatedpodcast Management: Avalon Location: In my bag 📍