Trap City Instagram Stats & Analytics Dashboard

Trap City Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 20:50:20Đang tính toán
Tổng số đăng ký226.26N
Chú ý499
Bài viết194
Xếp hạng toàn cầu
191,245th (Top 3.3%)
Sao điểm Nox
2.08
Nên suy nghĩ thêm(Top 41.0%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
553 70
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Trap City Daily Followers (1 năm gần đây)
Trap City Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Trap City Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Trap City @Trap City
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu