TRANSITION NINJA 🥷 Instagram Stats & Analytics Dashboard

TRANSITION NINJA 🥷 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-12 14:56:49Đang tính toán
Tổng số đăng ký20.35N
Chú ý2.01N
Bài viết53
Xếp hạng toàn cầu
2,197,278th (Top 24.6%)
Sao điểm Nox
3.17
Có tiềm năng(Top 7.7%)
tỷ lệ tương tác
5.6%
1.08N 64
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
TRANSITION NINJA 🥷 Daily Followers (1 năm gần đây)
TRANSITION NINJA 🥷 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
TRANSITION NINJA 🥷 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
TRANSITION NINJA 🥷 @TRANSITION NINJA 🥷
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Inquiries: *** Follow the team: @alivecoverage Cinematography // VFX // 3D // AR // 360 // FPV Part 107 Certified Remote Pilot