Studio Ghibli Instagram Stats & Analytics Dashboard

Studio Ghibli Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 06:46:34Đang tính toán
Tổng số đăng ký54.88N
Chú ý137
Bài viết444
Xếp hạng toàn cầu
681,696th (Top 13.4%)
Sao điểm Nox
3.49
Có tiềm năng(Top 4.0%)
tỷ lệ tương tác
3.9%
2.1N 11
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Studio Ghibli Daily Followers (1 năm gần đây)
Studio Ghibli Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Studio Ghibli Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Studio Ghibli @Studio Ghibli
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
💛 Art and Culture 🧡 News and Food ❤️ Spreading the Love of Studio Ghibli