Raleigh NC, BEST Hair Salon Instagram Stats & Analytics Dashboard

Raleigh NC, BEST Hair Salon Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 12:52:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký73.9N
Chú ý3.93N
Bài viết2.81N
Xếp hạng toàn cầu
590,144th (Top 10.4%)
Sao điểm Nox
2.13
Nên suy nghĩ thêm(Top 39.7%)
tỷ lệ tương tác
0.2%
141 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Raleigh NC, BEST Hair Salon Daily Followers (1 năm gần đây)
Raleigh NC, BEST Hair Salon Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Raleigh NC, BEST Hair Salon Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Raleigh NC, BEST Hair Salon @Raleigh NC, BEST Hair Salon
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
🏆Award WINNING Salon @ledafazal & team specialize in Hair Color & @swanmethod Extensions 🦢 Platinum✨Balayage✨Grey Blending✨Color Correction Book⬇️