toddowyoung Instagram Stats & Analytics Dashboard

toddowyoung Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 00:18:46Đang tính toán
Tổng số đăng ký15.66N
Chú ý1.18N
Bài viết1.22N
Xếp hạng toàn cầu
2,045,673rd (Top 30.8%)
Sao điểm Nox
1.15
Nên suy nghĩ thêm(Top 64.1%)
tỷ lệ tương tác
1.7%
251 13
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
toddowyoung Daily Followers (1 năm gần đây)
toddowyoung Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
toddowyoung Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
toddowyoung @toddowyoung
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
@NikonUSA Ambassador. NYC music photographer. www.toddowyoung.com