Todd Nauck Instagram Stats & Analytics Dashboard

Todd Nauck Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 20:51:43Đang tính toán
Tổng số đăng ký210.52N
Chú ý1.13N
Bài viết3.56N
Xếp hạng toàn cầu
206,980th (Top 3.6%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 44.3%)
tỷ lệ tương tác
1.1%
2.32N 26
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Todd Nauck Daily Followers (1 năm gần đây)
Todd Nauck Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Todd Nauck Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Todd Nauck @Todd Nauck
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Artist for #Marvel & #DCcomics (#SpiderMan, #Deadpool, #Nightcrawler, #YoungJustice, #TeenTitans, #MST3K, #GwenStacy & now #Stargirl.)