The World Games Instagram Stats & Analytics Dashboard

The World Games Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-19 02:20:50Đang tính toán
Tổng số đăng ký25.19N
Chú ý2.04N
Bài viết2.93N
Xếp hạng toàn cầu
1,935,678th (Top 20.5%)
Sao điểm Nox
1.68
Nên suy nghĩ thêm(Top 49.1%)
tỷ lệ tương tác
0.4%
89 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
The World Games Daily Followers (1 năm gần đây)
The World Games Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
The World Games Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
The World Games @The World Games
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Multi-sports games organised every 4 years since 1981 with the support of the IOC. #TWG2022 Birmingham, USA #TWG2025 Chengdu, CHN #WeAreTheWorldGames