The Weeknd Instagram Stats & Analytics Dashboard

The Weeknd Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 03:59:35Đang tính toán
Tổng số đăng ký40.79TR
Chú ý10
Bài viết651
Xếp hạng toàn cầu
158th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.25
Nên suy nghĩ thêm(Top 31.2%)
tỷ lệ tương tác
2.1%
836.65N 4.04N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
The Weeknd Daily Followers (1 năm gần đây)
The Weeknd Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
The Weeknd Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
The Weeknd @The Weeknd
Quốc gia Canada
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu