The Shins Instagram Stats & Analytics Dashboard

The Shins Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 12:48:22Đang tính toán
Tổng số đăng ký91.79N
Chú ý399
Bài viết836
Xếp hạng toàn cầu
514,782nd (Top 8.5%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 44.1%)
tỷ lệ tương tác
2.5%
2.14N 118
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
The Shins Daily Followers (1 năm gần đây)
The Shins Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
The Shins Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
The Shins @The Shins
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Oh, Inverted World - The 21st Birthday Tour! Get your tickets ⬇️