Simon & Jen Instagram Stats & Analytics Dashboard

Simon & Jen Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 17:24:25Đang tính toán
Tổng số đăng ký83.07N
Chú ý833
Bài viết1.14N
Xếp hạng toàn cầu
470,365th (Top 9.8%)
Sao điểm Nox
3.79
Có tiềm năng(Top 1.6%)
tỷ lệ tương tác
3.9%
3.18N 65
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Simon & Jen Daily Followers (1 năm gần đây)
Simon & Jen Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Simon & Jen Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Simon & Jen @Simon & Jen
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
▫️ Mr & Mrs ▪️ Aussies in London ▫️ The moments in between ▫️ [email protected]