Simon & Jen Instagram Stats & Analytics Dashboard

Simon & Jen Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-30 02:52:40Đang tính toán
Tổng số đăng ký62.72N
Chú ý808
Bài viết1.11N
Xếp hạng toàn cầu
280,205th (Top 12.5%)
Sao điểm Nox
3.79
Có tiềm năng(Top 1.8%)
tỷ lệ tương tác
10.1%
6.24N 80
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Simon & Jen Daily Followers (1 năm gần đây)
Simon & Jen Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Simon & Jen Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Simon & Jen @Simon & Jen
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
▫️ Mr & Mrs ▪️ Aussies in London ▫️ The moments in between ▫️ [email protected]