Mandela Barnes Instagram Stats & Analytics Dashboard

Mandela Barnes Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-22 03:20:48Đang tính toán
Tổng số đăng ký20.24N
Chú ý1.45N
Bài viết1.05N
Xếp hạng toàn cầu
632,642nd (Top 22.1%)
Sao điểm Nox
2.25
Nên suy nghĩ thêm(Top 27.6%)
tỷ lệ tương tác
3.4%
687 6
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Mandela Barnes Daily Followers (1 năm gần đây)
Mandela Barnes Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Mandela Barnes Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Mandela Barnes @Mandela Barnes
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Candidate for U.S. Senate | WI’s Lt. Governor. Runner, struggling plant dad, and believer in opportunity for all.