Leslie Jordan Instagram Stats & Analytics Dashboard

Leslie Jordan Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 22:51:17Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.83TR
Chú ý571
Bài viết966
Xếp hạng toàn cầu
3,229th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.32
Nên suy nghĩ thêm(Top 26.3%)
tỷ lệ tương tác
1.3%
76.86N 1.37N
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Leslie Jordan Daily Followers (1 năm gần đây)
Leslie Jordan Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Leslie Jordan Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Leslie Jordan @Leslie Jordan
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
You may know me from my roles in @ahsfx, Beverley Leslie in Will and Grace or Phil in @callmekatfox on FOX, Thursday 9p/8c