JMBLYA Instagram Stats & Analytics Dashboard

JMBLYA Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-14 13:59:42Đang tính toán
Tổng số đăng ký54.31N
Chú ý7
Bài viết577
Xếp hạng toàn cầu
1,007,323rd (Top 11.1%)
Sao điểm Nox
3.66
Có tiềm năng(Top 2.4%)
tỷ lệ tương tác
18.5%
9.63N 400
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
JMBLYA Daily Followers (1 năm gần đây)
JMBLYA Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
JMBLYA Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
JMBLYA @JMBLYA
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu