Gil Alves Instagram Stats & Analytics Dashboard

Gil Alves Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-14 16:49:12Đang tính toán
Tổng số đăng ký18.64N
Chú ý7.49N
Bài viết874
Xếp hạng toàn cầu
2,370,204th (Top 26.0%)
Sao điểm Nox
1.38
Nên suy nghĩ thêm(Top 58.3%)
tỷ lệ tương tác
2.3%
371 51
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Gil Alves Daily Followers (1 năm gần đây)
Gil Alves Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Gil Alves Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Gil Alves @Gil Alves
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Dir. Artística & Criativa / Prod. Audiovisual @afropunkbahia @showoencontro