Fawz Mirza Instagram Stats & Analytics Dashboard

Fawz Mirza Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 00:33:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký10.63N
Chú ý2.66N
Bài viết1.68N
Xếp hạng toàn cầu
2,587,594th (Top 39.0%)
Sao điểm Nox
0.95
Nên suy nghĩ thêm(Top 69.8%)
tỷ lệ tương tác
1.9%
191 11
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Fawz Mirza Daily Followers (1 năm gần đây)
Fawz Mirza Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Fawz Mirza Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Fawz Mirza @Fawz Mirza
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
She/They | TV/Film | 🤎💍🕌 @andriarainewilson @sxsw @tiff_net @signaturemovemovie @thecdnacademy @babydaalproductions @powderkegtv @sffilm @thegotham