Ellen DeGeneres Instagram Stats & Analytics Dashboard

Ellen DeGeneres Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-19 00:34:06Đang tính toán
Tổng số đăng ký126.13TR
Chú ý410
Bài viết10.67N
Xếp hạng toàn cầu
31st (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.18
Nên suy nghĩ thêm(Top 36.5%)
tỷ lệ tương tác
0.0%
21.14N 402
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Ellen DeGeneres Daily Followers (1 năm gần đây)
Ellen DeGeneres Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Ellen DeGeneres Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Ellen DeGeneres @Ellen DeGeneres
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
+1 (310) 455-8858 @theellenfund @kindscience @theellenshop @edbyellen @ohbubble @dailysmile @wearesage @pawsup