The Dodo Instagram Stats & Analytics Dashboard

The Dodo Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-30 05:16:56Đang tính toán
Tổng số đăng ký10.78TR
Chú ý6.59N
Bài viết9.16N
Xếp hạng toàn cầu
1,342nd (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.25
Có tiềm năng(Top 5.9%)
tỷ lệ tương tác
0.7%
76.15N 701
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
The Dodo Daily Followers (1 năm gần đây)
The Dodo Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
The Dodo Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
The Dodo @The Dodo
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Shop #thedodo at Walmart 🛒✨