Patrick Instagram Stats & Analytics Dashboard

Patrick Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-10-21 00:16:51Đang tính toán
Tổng số đăng ký33.37N
Chú ý457
Bài viết26.94N
Xếp hạng toàn cầu
99,436th (Top 12.2%)
Sao điểm Nox
2.47
Nên suy nghĩ thêm(Top 12.6%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
1772
Thu nhập dự tính
546N (Mỗi bài viết)
CPM 568.75N-659.75N
Patrick Daily Followers (1 năm gần đây)
Patrick Engagement Post
Bài đăngIGTV
Patrick @Patrick
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
Covering the expanding Cannabis Industry and Working Class News Brought to you by @midwestdazed_ Support the page on Patreon Illinois based