THE CREW Instagram Stats & Analytics Dashboard

THE CREW Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-08 18:17:13Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.22N
Chú ý125
Bài viết206
Xếp hạng toàn cầu
1,125,697th (Top 45.2%)
Sao điểm Nox
2.42
Nên suy nghĩ thêm(Top 18.8%)
tỷ lệ tương tác
3.7%
116 3
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
THE CREW Daily Followers (1 năm gần đây)
THE CREW Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
THE CREW Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
THE CREW @THE CREW
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Creative Production Agency 📍Madrid Fashion|Editorial|Campaigns|Production|Video|PR