The Battle Instagram Stats & Analytics Dashboard

The Battle Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-23 12:00:33Đang tính toán
Tổng số đăng ký40.84N
Chú ý821
Bài viết420
Xếp hạng toàn cầu
1,179,442nd (Top 14.9%)
Sao điểm Nox
3.76
Có tiềm năng(Top 2.1%)
tỷ lệ tương tác
32.3%
13.13N 72
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
The Battle Daily Followers (1 năm gần đây)
The Battle Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
The Battle Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
The Battle @The Battle
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
The intersection of competition and culture.