The Barish Instagram Stats & Analytics Dashboard

The Barish Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-25 00:09:38Đang tính toán
Tổng số đăng ký5.83N
Chú ý304
Bài viết120
Xếp hạng toàn cầu
2,770,992nd (Top 47.5%)
Sao điểm Nox
0.75
Nên suy nghĩ thêm(Top 75.0%)
tỷ lệ tương tác
3.2%
181 7
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
The Barish Daily Followers (1 năm gần đây)
The Barish Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
The Barish Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác