Najee Richardson Instagram Stats & Analytics Dashboard

Najee Richardson Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-11-04 12:24:18Đang tính toán
Tổng số đăng ký68.06N
Chú ý2.04N
Bài viết554
Xếp hạng toàn cầu
878,992nd (Top 7.9%)
Sao điểm Nox
2
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.4%)
tỷ lệ tương tác
1.3%
871 37
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Najee Richardson Daily Followers (1 năm gần đây)
Najee Richardson Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Najee Richardson Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác