Telemundo Instagram Stats & Analytics Dashboard

Telemundo Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-10-23 21:15:51Đang tính toán
Tổng số đăng ký13.31TR
Chú ý529
Bài viết52.11N
Xếp hạng toàn cầu
982nd (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.4
Nên suy nghĩ thêm(Top 22.6%)
tỷ lệ tương tác
0.0%
2.43N 222
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Telemundo Daily Followers (1 năm gần đây)
Telemundo Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Telemundo Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác