TeddyLoid Instagram Stats & Analytics Dashboard

TeddyLoid Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-26 11:54:10Đang tính toán
Tổng số đăng ký15.27N
Chú ý838
Bài viết825
Xếp hạng toàn cầu
2,029,545th (Top 31.3%)
Sao điểm Nox
2.95
Nên suy nghĩ thêm(Top 10.7%)
tỷ lệ tương tác
4.4%
667 7
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
TeddyLoid Daily Followers (1 năm gần đây)
TeddyLoid Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
TeddyLoid Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
TeddyLoid @TeddyLoid
Quốc gia Nhật Bản
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
▲This is the official TeddyLoid Instagram. ▲Producer / DJ Artist 🏆Japanese artist who was most play in Spotify abroad in 2016 TOP 5 ↘︎ Official Site