Minj Instagram Stats & Analytics Dashboard

Minj Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 08:29:48Đang tính toán
Tổng số đăng ký8.49N
Chú ý800
Bài viết190
Xếp hạng toàn cầu
2,055,153rd (Top 40.1%)
Sao điểm Nox
2.96
Nên suy nghĩ thêm(Top 10.9%)
tỷ lệ tương tác
3.8%
306 14
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Minj Daily Followers (1 năm gần đây)
Minj Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Minj Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Minj @Minj
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
nyc @ssense @fentonmodels