tayyab_shafiq Instagram Stats & Analytics Dashboard

tayyab_shafiq Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-04-11 11:25:06Đang tính toán
Tổng số đăng ký3.43N
Chú ý736
Bài viết152
Xếp hạng toàn cầu
665,041st (Top 41.9%)
Sao điểm Nox
2.39
Nên suy nghĩ thêm(Top 22.3%)
tỷ lệ tương tác
10.7%
353 15
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
tayyab_shafiq Daily Followers (1 năm gần đây)
tayyab_shafiq Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
tayyab_shafiq Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
tayyab_shafiq @tayyab_shafiq
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Investor - Startups & Crypto | NFTs | Web 3.0 | Printing & Packaging Expert | Restauranteur | Innovator | Traveller | @mts.first.solutions @chaiadauk