TAYMAZOV TEAM Instagram Stats & Analytics Dashboard

TAYMAZOV TEAM Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 15:52:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký6.9N
Chú ý63
Bài viết873
Xếp hạng toàn cầu
2,548,255th (Top 44.7%)
Sao điểm Nox
1.97
Nên suy nghĩ thêm(Top 46.2%)
tỷ lệ tương tác
2.3%
158 1
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
TAYMAZOV TEAM Daily Followers (1 năm gần đây)
TAYMAZOV TEAM Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
TAYMAZOV TEAM Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
TAYMAZOV TEAM @TAYMAZOV TEAM
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Slovak
Thẻ kênh
Giới thiệu
Центр спортивной борьбы братьев Таймазовых 🤼‍♂️ ⠀ 🔴Taymazov brothers Wrestling Center🌕 ⠀ Именная маска для сторис ⬇️