Tantu's Games Instagram Stats & Analytics Dashboard

Tantu's Games Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-21 10:37:41Đang tính toán
Tổng số đăng ký115.26N
Chú ý9
Bài viết137
Xếp hạng toàn cầu
475,776th (Top 4.9%)
Sao điểm Nox
2.02
Nên suy nghĩ thêm(Top 42.3%)
tỷ lệ tương tác
2.0%
2.14N 118
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Tantu's Games Daily Followers (1 năm gần đây)
Tantu's Games Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Tantu's Games Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Tantu's Games @Tantu's Games
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
Assistência Técnica em Games desde 2000 Horários: Seg a sexta das 09 as 18hs | Sábado das 09:30 as 15hs