Tamara Lukovics Instagram Stats & Analytics Dashboard

Tamara Lukovics Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 07:25:42Đang tính toán
Tổng số đăng ký82.87N
Chú ý237
Bài viết690
Xếp hạng toàn cầu
592,368th (Top 8.9%)
Sao điểm Nox
3.78
Có tiềm năng(Top 1.8%)
tỷ lệ tương tác
11%
9.1N 13
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Tamara Lukovics Daily Followers (1 năm gần đây)
Tamara Lukovics Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Tamara Lukovics Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Tamara Lukovics @Tamara Lukovics
Quốc gia Hungary
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
🤍👶🏻 mama & small business owner 👩🏻‍💻 @basicbytamaralukovics @basicbaby.hu @kedveslapok ✉️ [email protected] 🎥 youtube.com/tamaralukovics