Talíria Petrone 5077 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Talíria Petrone 5077 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-10 18:07:04Đang tính toán
Tổng số đăng ký294.19N
Chú ý6.36N
Bài viết6.26N
Xếp hạng toàn cầu
158,443rd (Top 1.8%)
Sao điểm Nox
2.41
Nên suy nghĩ thêm(Top 22.5%)
tỷ lệ tương tác
0.3%
887 24
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Talíria Petrone 5077 Daily Followers (1 năm gần đây)
Talíria Petrone 5077 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Talíria Petrone 5077 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Talíria Petrone 5077 @Talíria Petrone 5077
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Giới thiệu
☀️ Deputada Federal pelo RJ e candidata à reeleição 5⃣0⃣7⃣7⃣ ✊🏾 Professora de História, negra, feminista, ecossocialista 🧒🏽 Mãe de Moana Mayalú