Rin Go 린고 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Rin Go 린고 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-06-16 22:01:23Đang tính toán
Tổng số đăng ký51.13N
Chú ý59
Bài viết281
Xếp hạng toàn cầu
381,236th (Top 13.6%)
Sao điểm Nox
3.62
Có tiềm năng(Top 3.4%)
tỷ lệ tương tác
9.4%
4.8N 22
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Rin Go 린고 Daily Followers (1 năm gần đây)
Rin Go 린고 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Rin Go 린고 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Rin Go 린고 @Rin Go 린고
Quốc gia Việt Nam
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Thẻ kênh
Giới thiệu
Hanoian🇻🇳 in Seoul🇰🇷 #미린이 @_312.mr Founder @paclinh 🇰🇷한국촬영문의: @blb_ent Email: [email protected] (work only)