takealot.com Instagram Stats & Analytics Dashboard

takealot.com Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-15 18:59:40Đang tính toán
Tổng số đăng ký209.75N
Chú ý401
Bài viết1.91N
Xếp hạng toàn cầu
235,309th (Top 2.6%)
Sao điểm Nox
2.21
Nên suy nghĩ thêm(Top 34.9%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
208 24
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
takealot.com Daily Followers (1 năm gần đây)
takealot.com Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
takealot.com Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
takealot.com @takealot.com
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
From tech to homeware, toys to beauty, get everything you need delivered safely to your door with SA’s leading online retailer. 📲 📦