Take Magazine Instagram Stats & Analytics Dashboard

Take Magazine Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-24 10:46:28Đang tính toán
Tổng số đăng ký74.78N
Chú ý20
Bài viết3.68N
Xếp hạng toàn cầu
581,556th (Top 10.4%)
Sao điểm Nox
3.14
Có tiềm năng(Top 9.1%)
tỷ lệ tương tác
1.7%
1.22N 57
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Take Magazine Daily Followers (1 năm gần đây)
Take Magazine Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Take Magazine Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Take Magazine @Take Magazine
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Showcasing talented photographers. #take_magazine to submit a shot.