Taha Akgül Instagram Stats & Analytics Dashboard

Taha Akgül Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-27 03:50:25Đang tính toán
Tổng số đăng ký157.13N
Chú ý552
Bài viết188
Xếp hạng toàn cầu
294,561st (Top 4.4%)
Sao điểm Nox
3.79
Có tiềm năng(Top 1.6%)
tỷ lệ tương tác
13.5%
20.75N 421
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Taha Akgül Daily Followers (1 năm gần đây)
Taha Akgül Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Taha Akgül Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Taha Akgül @Taha Akgül
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ
Thẻ kênh
Giới thiệu
🥇 Olympic Champion 🌍 2x World Champion 🇪🇺 9x European Champion 📥 Business-Communication @paradigmsports 💍