tafttheatre Instagram Stats & Analytics Dashboard

tafttheatre Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-05-01 22:01:38Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.73N
Chú ý153
Bài viết1.92N
Xếp hạng toàn cầu
722,359th (Top 38.7%)
Sao điểm Nox
1.07
Nên suy nghĩ thêm(Top 58.8%)
tỷ lệ tương tác
0.1%
3 0
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
tafttheatre Daily Followers (1 năm gần đây)
tafttheatre Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
tafttheatre Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
tafttheatre @tafttheatre
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Located in the heart of downtown Cincinnati, the Taft Theatre hosts the very best in live music, comedy & theatre events!