Szoboszlai Dominik Instagram Stats & Analytics Dashboard

Szoboszlai Dominik Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-13 08:59:19Đang tính toán
Tổng số đăng ký405.23N
Chú ý276
Bài viết281
Xếp hạng toàn cầu
109,408th (Top 1.2%)
Sao điểm Nox
3.86
Có tiềm năng(Top 1%)
tỷ lệ tương tác
15.5%
62.66N 283
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Szoboszlai Dominik Daily Followers (1 năm gần đây)
Szoboszlai Dominik Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Szoboszlai Dominik Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Szoboszlai Dominik @Szoboszlai Dominik
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Professional Midfielder for @rbleipzig National Team of 🇭🇺 ____________________________ Agency: @em.sports.consulting