Swiss Ice Hockey Instagram Stats & Analytics Dashboard

Swiss Ice Hockey Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-28 01:50:54Đang tính toán
Tổng số đăng ký64.59N
Chú ý407
Bài viết2.74N
Xếp hạng toàn cầu
749,391st (Top 10.7%)
Sao điểm Nox
2.31
Nên suy nghĩ thêm(Top 27.2%)
tỷ lệ tương tác
1.2%
759 2
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Swiss Ice Hockey Daily Followers (1 năm gần đây)
Swiss Ice Hockey Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Swiss Ice Hockey Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Swiss Ice Hockey @Swiss Ice Hockey
Quốc gia Đức
Ngôn ngữ Tiếng Đức
Thẻ kênh
Giới thiệu
Official Instagram account of the Swiss Ice Hockey Federation. 🇨🇭🏒