FaZe Swagg Instagram Stats & Analytics Dashboard

FaZe Swagg Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-11 13:29:56Đang tính toán
Tổng số đăng ký608.11N
Chú ý774
Bài viết315
Xếp hạng toàn cầu
67,114th (Top 1%)
Sao điểm Nox
3.78
Có tiềm năng(Top 1.6%)
tỷ lệ tương tác
9.4%
56.44N 756
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
FaZe Swagg Daily Followers (1 năm gần đây)
FaZe Swagg Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
FaZe Swagg Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
FaZe Swagg @FaZe Swagg
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Content Creator for @Fazeclan @nukesquad Twitter @Swagg LA Business Inquiries: [email protected]