Suzano Instagram Stats & Analytics Dashboard

Suzano Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2021-10-29 06:38:06Đang tính toán
Tổng số đăng ký73.35N
Chú ý84
Bài viết614
Xếp hạng toàn cầu
66,606th (Top 8.2%)
Sao điểm Nox
2.58
Nên suy nghĩ thêm(Top 11.4%)
tỷ lệ tương tác
0.8%
57914
Thu nhập dự tính
693.87N (Mỗi bài viết)
CPM 136.5N-341.25N
Suzano Daily Followers (1 năm gần đây)
Suzano Engagement Post
Bài đăngIGTV
Suzano @Suzano
Quốc gia Brazil
Ngôn ngữ Tiếng Đan Mạch
Giới thiệu
🌱 Somos a Suzano e estamos aqui para renovar a vida a partir da árvore. 🌎 #soebomparanosseforbomparaomundo