Supercell Instagram Stats & Analytics Dashboard

Supercell Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-13 00:15:01Đang tính toán
Tổng số đăng ký1.94TR
Chú ý17
Bài viết228
Xếp hạng toàn cầu
14,814th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.6%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
9.55N 664
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Supercell Daily Followers (1 năm gần đây)
Supercell Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Supercell Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Supercell @Supercell
Quốc gia Phần Lan
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Global game company from Finland. Our dream is to create games that as many people as possible play for years and that are remembered forever.