Laís Abreu • Fono Estética Instagram Stats & Analytics Dashboard

Laís Abreu • Fono Estética Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-22 23:21:24Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.95N
Chú ý993
Bài viết326
Xếp hạng toàn cầu
2,259,717th (Top 45.9%)
Sao điểm Nox
2.44
Nên suy nghĩ thêm(Top 19.7%)
tỷ lệ tương tác
5.8%
263 24
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Laís Abreu • Fono Estética Daily Followers (1 năm gần đây)
Laís Abreu • Fono Estética Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Laís Abreu • Fono Estética Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Laís Abreu • Fono Estética @Laís Abreu • Fono Estética
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Bồ Đào Nha
Thẻ kênh
Giới thiệu
🍃 Beleza natural e expressividade 💆🏾‍♀️ Ensino EXERCÍCIOS FACIAIS há 12 anos 👇🏾 Conheça a Consultoria Online