Studio 189 Instagram Stats & Analytics Dashboard

Studio 189 Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-17 06:39:14Đang tính toán
Tổng số đăng ký55.73N
Chú ý4.65N
Bài viết2.3N
Xếp hạng toàn cầu
993,874th (Top 10.7%)
Sao điểm Nox
1.8
Nên suy nghĩ thêm(Top 46.5%)
tỷ lệ tương tác
0.9%
470 36
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Studio 189 Daily Followers (1 năm gần đây)
Studio 189 Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Studio 189 Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Studio 189 @Studio 189
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Giới thiệu
CFDA Vogue Fashion Fund • made in Africa, handcrafted textiles. • Shop online | shop 🇬🇭 Osu behind la villa boutique Accra ghana