Studio Fauve Instagram Stats & Analytics Dashboard

Studio Fauve Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-08-22 00:28:57Đang tính toán
Tổng số đăng ký4.65N
Chú ý1.06N
Bài viết88
Xếp hạng toàn cầu
4,196,378th (Top 53.5%)
Sao điểm Nox
2.24
Nên suy nghĩ thêm(Top 32.2%)
tỷ lệ tương tác
3.5%
160 3
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Studio Fauve Daily Followers (1 năm gần đây)
Studio Fauve Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Studio Fauve Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Studio Fauve @Studio Fauve
Quốc gia Khác
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Brooklyn interior design studio. Founder: Charlotte Sylvain 🇫🇷