Patricia Strenius Instagram Stats & Analytics Dashboard

Patricia Strenius Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-07-23 12:15:10Đang tính toán
Tổng số đăng ký14.85N
Chú ý586
Bài viết1.83N
Xếp hạng toàn cầu
1,609,041st (Top 30.9%)
Sao điểm Nox
1.3
Nên suy nghĩ thêm(Top 61.7%)
tỷ lệ tương tác
2.4%
352 5
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
Patricia Strenius Daily Followers (1 năm gần đây)
Patricia Strenius Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
Patricia Strenius Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
Patricia Strenius @Patricia Strenius
Quốc gia Thuỵ Điển
Ngôn ngữ Tiếng Thụy Điển
Giới thiệu
🏋️‍♀️ weightlifter Tokyo202one 4 place✌️ 1place Euro2022 🥇 3 place worlds 2021🔥 1place Euro2018 🥇 3place Euro2019 106/136 2020 Leg. Chiropractor+PT