SteelSeries Instagram Stats & Analytics Dashboard

SteelSeries Trang phân tích dữ liệu Instagram
Tanggal Upload 2022-09-22 20:11:00Đang tính toán
Tổng số đăng ký974.35N
Chú ý20
Bài viết102
Xếp hạng toàn cầu
39,211th (Top 1%)
Sao điểm Nox
2.06
Nên suy nghĩ thêm(Top 40.2%)
tỷ lệ tương tác
0.5%
4.75N 101
Thu nhập dự tính
0.00 (Mỗi bài viết)
CPM0.00
SteelSeries Daily Followers (1 năm gần đây)
SteelSeries Engagement Post
Độ tuổi và giới tính của khán giả
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính giới tính của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Phân bố vị trí địa lý
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Ước tính ngôn ngữ của người theo dõi
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Bài đăngIGTV
Video quảng cáo thương hiệu
Trong 30 ngàyTrong 90 ngày
Dữ liệu hiện đang được thu thập,
Vui lòng kiểm tra nó 3 phút sau.
Thương hiệu và video quảng cáo
SteelSeries Video quảng cáo của
Video quảng cáo của KOL khác
SteelSeries @SteelSeries
Quốc gia Hoa Kỳ
Ngôn ngữ Tiếng Anh
Thẻ kênh
Giới thiệu
Nova 7, 3, 1 🎧 welcome to the family